/ / Rejestracja
  • Italiano: pronti, via! - Volume 1 -  3 CD

Italiano: pronti, via! - Volume 1 - 3 CD

Corso multimediale d'italiano per stranieri - 3 CD

  • 113,40PLN
  • cena: 20,00PLN

Kurs jest podzielony na dwie części, odpowiadające poziomom: A1-A2 (tom I) i B1-B2/C1 (tom II).

Każdy tom zawiera 8 ścieżek, podzielonych z kolei na 3 jednostki dydaktyczne. Poszczególne jednostki są podzielone na 2 lekcje do przeprowadzania w trakcie 1 lub 2 spotkań z uczniami, lekcję wiedzy o kulturze i stronę ćwiczeń utrwalających. Po przyswojeniu materiału z danej ścieżki autorzy kursu proponują rozbudowany test sprawdzający.

Kurs jest uzupełniony szczegółowym przewodnikiem dydaktycznym, materiałami audio dostępnymi zarówno na płycie Cd jak i w formie MP3 da ściągnięcia ze strony www.guerraedizioni.com/italianoprontivia.

Ponadto na stronie są dostępne glosariusze słownictwa wykorzystanego w podręczniku. 

ksiazka
poziom A1-A2

książka tygodnia

Una di loro

Una di loro

Paola Capriolo 34,10PLN