/ / Rejestracja

Regulamin

RODO


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, chcemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy: zlecenia wykonania tłumaczenia oraz umowy sprzedaży na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na zakup książek, multimediów i innych publikacji objętych ofertą księgarni, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji usług zamówienia, zakupu i wysyłki do Klienta,
  • prowadzenia działań informacyjnych w związku z działalnością biura tłumaczeń i księgarni Italicus.

Rejestrując się na stronie: www.italicus.com.pl, Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Italicus Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Michał Mydlarz Sp.j.; kontakt e-mail: italicus@italicus.com.pl, który z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane, przetwarza je i wykorzystuje jedynie w celach jw.


Państwa dane nie są udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem firm współuczestniczących w realizacji zlecenia - przewoźników (UPS) i operatorów (Poczta Polska), które uzyskały dostęp tylko do tych danych, których przetworzenie jest konieczne w celu właściwego wykonania zlecenia.


Italicus Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Michał Mydlarz Sp.j. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 

W związku z powyższym, Państwa obecność w naszej bazie rozumiemy jako zgodę na przetwarzanie w celach realizacji zamówienia danych osobowych gromadzonych w ramach korzystania ze strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Oczywiście mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na dalsze przetwarzanie danych. Oświadczenie o braku zgody należy przesłać do Italicus pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pod adres italicus@italicus.com.pl W treści oświadczenia koniecznie należy posłużyć się tym samym adresem e-mail, który został użyty do założenia konta. Po otrzymaniu oświadczenia o braku zgody na przetwarzanie danych konto użytkownika zostanie zlikwidowane.

 

Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie i móc przesyłać najświeższe informacje nt. nowości, promocji, organizowanych wydarzeń, planowanych konferencji, warsztatów metodycznych itp. – dlatego liczymy na pozostawienie danych w naszej bazie.

 

Państwa dane w zakresie adresu poczty elektronicznej przetwarzane będą w celu oferowania produktów księgarni i usług oraz w czynnościach i akcjach bezpośrednio z tym związanych.Księgarnia internetowa Italicus (zwana dalej: Księgarnią), działająca pod adresem www.italicus.com.pl jest platformą umożliwiającą kupowanie książek, podręczników, artykułów szkolnych oraz nośników z nagraniami filmowymi (zwane dalej: Produktami), prowadzoną przez:

Italicus Krystyna Juszkiewicz - Mydlarz i Michał Mydlarz Spółka Jawna, Kremerowska 11, 31-130 Kraków, wpisaną do KRS pod numerem 0000604522, REGON 363865240, NIP 6762502559 (zwaną dalej: Sprzedawcą).

Adres do korespondencji i dokonywania przelewów:
Księgarnia Italicus – Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Michał Mydlarz Spółka Jawna
ul. Kremerowska 11, 31-130 Kraków
nr konta: 24 1050 1445 1000 0092 2444 2757 (ING Bank Śląski)
adres e-mail: italicus@italicus.com.pl
numer telefonu: 
0048 12 638 08 07
0048 694 611 309 

§1 Zasady korzystania z Księgarni

1. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer bądź innej zaktualizowanej i skonfigurowanej przeglądarce.

§2 Rejestracja

1. Kupowanie Produktów poprzez Księgarnię możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i założeniu indywidualnego konta klienta w bazie klientów Księgarni. 
2. W formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu) oraz/lub dane potrzebne do wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne, jak również niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Po poprawnym zarejestrowaniu, Klient otrzyma e-mail z informacją o danych zawartych w formularzu oraz podziękowanie za założenie konta w Księgarni.
4. Na podstawie danych znajdujących się w formularzu, wystawiany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu oraz wysyłane są pod wskazany w zamówieniu adres zamówione Produkty.
5. Administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia i postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane wprowadzone do bazy klientów podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).
6. Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania, zmieniania i usunięcia jego danych osobowych.

§3 Cena towaru

1. Księgarnia zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.italicus.com.pl i oferuje Produkty znajdujące się w bazie Księgarni, za pośrednictwem Internetu.
2. Zdjęcia Produktów i cena znajdujące się na stronie www.italicus.com.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Ceny na stronie Księgarni: 
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
b. nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu, podana na stronie Księgarni przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta, powiększona o koszty przesyłki. Klient samodzielnie wskazuje preferowaną formę przesyłki.

§4 Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia następuje po zalogowaniu się na stronie Księgarni, wyborze Produktu poprzez umieszczenie go w „koszyku” i potwierdzeniu chęci zakupu przyciskiem wyślij zamówienie.
2. Klient jest niezwłocznie informowany mailem o przyjęciu zamówienia.
3. Klient może dokonywać zmian zamówienia, aż do momentu wysłania przesyłki.
4. Klient może anulować lub zmienić w całości złożone zamówienie, aż do momentu wysłania przesyłki, wysyłając email na adres italicus@italicus.com.pl i potwierdzając telefonicznie pod numerem: 012 638 08 07.
5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia z powodu braku dostępności Produktu (np.: wyczerpanie się zapasów), Klient jest niezwłocznie informowany o przeszkodach w realizacji zamówienia (emailem, telefonicznie). 
6. Klient ma prawo zdecydować o dalszym sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu realizacji, anulowanie części lub całości zamówienia). 
7. W przypadku anulowania przez Klienta części lub całości zamówienia, łączny koszt anulowanego w całości lub części zamówienia zostanie zwrócony przelewem na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 14 dni. 
8. Podstawowy termin realizacji zamówienia Produktów dostępnych w Księgarni wynosi 5 dni roboczych.§5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a. za pobraniem – klient płaci za przesyłkę listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. 
- wybierając tę formę płatności do ceny produktu zostaną doliczone koszty przesyłki zwykłej lub priorytetowej zgodnie z wyborem Klienta.( koszty przesyłki
b. przelewem - wybierając tę formę płatności, klient powinien dokonać przelewu kwoty stanowiącej łączną cenę zamówionych produktów powiększoną o koszty przesyłki (koszty przesyłki) na rachunek bankowy w Nordea Bank Polska S.A: 76 1440 1127 0000 0000 0451 9965.
Adres do przelewów:
Księgarnia Italicus Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Michał Mydlarz Spółka Jawna
ul. Kremerowska 11, 31-130 Kraków
ING Bank Śląski
nr konta: 24 1050 1445 1000 0092 2444 2757
- w rubryce „uwagi” formularza przelewu, należy wpisać przedpłata, imię i nazwisko oraz numer zlecenia
- w celu przyspieszenia realizacji zamówienia prosimy o potwierdzenie dokonania przelewu mailem lub telefonicznie.
c. płacąc systemem e-przelew - wybierając tę formę płatności, Klient powinien dokonać przelewu kwoty stanowiącej łączną cenę zamówionych produktów powiększoną o koszty przesyłki. (koszty przesyłki)
(e-przelew obsługiwany przez System Dotpay daje możliwość wyboru kanału płatności:
( Karta VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club, mTransfer (mBank), Płacę z Inteligo (konto Inteligo), MultiTransfer (MultiBank), Przelew24 (BZWBK), ING Bank Śląski, Płać z Nordea, Przelew z BPH, Przekaz/Przelew bankowy: SEZAM (Bank BPH SA), Pekao24 (Bank Pekao S.A.), MilleNet (Millennium Bank), Deutsche Bank PBC S.A.,Kredyt Bank S.A. (KB24), Inteligo (Bank PKO BP), Lukas Bank, CitiBank Handlowy, InvestBank), po wybraniu kanału płatności, Klient zostanie poproszony by przejść na stronę swojego Banku w celu wykonania przelewu na nr konta w Dotpay, podania nr transakcji, a następnie wylogowania się i potwierdzenia na stronie Dotpay dokonania przelewu, który odnotuje się w naszej bazie jako przyjęty)
d. płacąc kartą kredytową – (transakcja obsługiwana przez System Dotpay. Transakcja zostanie przeprowadzona przy pomocy: Karta VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club, a następnie wypełnienie brakujących pól i potwierdzenie zapłaty.) (koszty przesyłki)
e. płacąc systemem przelew przedpłata - wybierając tę formę płatności, klient powinien dokonać przelewu kwoty stanowiącej łączną cenę zamówionych produktów powiększoną o koszty przesyłki. Płatność należy wykonać poprzez bezpośredni przelew bankowy lub przekazem pocztowym (druk generowany poprzez system Dotpay) podając następujące dane w banku lub na poczcie: Bank, nr konta w Dotpay, Tytuł płatności, (koszty przesyłki)
2. do przesyłki załączana jest faktura VAT lub paragon zgodnie z życzeniem Klienta.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu odstąpienia Klient wysyła oświadczenie o odstąpieniu, w przeciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem listu lub e-maila przesłanego na adres Księgarni. Wzór formularza odstąpienia znajduje się w zakładce ( formularz odstąpienia. 

2. Do dochowania terminu, o którym mowa w punkcie 1 wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed upływem tego terminu.
3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi, który wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną fakt jego otrzymania.
4. Klient powinien odesłać Produkt niezwłocznie na adres Księgarni, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient odpowiedzialny jest za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
5. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientom zamawiającym płyty CD, DVD i programy komputerowe, jeżeli Produkty te nie zostaną zwrócone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, ani Klientom zamawiającym dzienniki, czasopisma lub periodyki, za wyjątkiem umów o prenumeratę. 
6. Do przesyłki należy dołączyć fakturę, paragon lub inny dowód zakupu oraz numer rachunku bankowego Klienta, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy.
7. Księgarnia w przeciągu 14 dni, od otrzymania oświadczenia o odstąpienia, dokona przelewu bankowego ceny towaru, na konto podane przez Klienta oraz kosztów wysyłki do Klienta. Księgarnia może wstrzymać przelew do czasu nadesłania przez Klienta przedmiotu odstąpienia od umowy lub otrzymania potwierdzenia jego wysłania. Nawet jeżeli Klient wybrał inną niż najtańsza opcję wysyłki, Sprzedawca pokrywa tylko koszty najtańszej możliwej wysyłki.
8. Księgarnia nie zwraca kosztów odesłania zamówionego towaru przez Klienta.
9. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 Reklamacje - odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów wolnych od wad. 
2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Kupujący może realizować uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). 
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Klient powinien pisemnie powiadomić Sprzedawcę (np. za pośrednictwem przesyłki listowej lub emaila) o stwierdzonej niezgodności oraz wysłać Produkt wraz z np.: paragonem fiskalnym, fakturą lub innym dowodem zakupu na adres Księgarni. 
4. Klient ma prawo:
a) odstąpić od umowy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w przypadku, gdy wada jest istotna,
b) żądać obniżenia ceny,
c) do wymiany niezgodnego z umową Produktu na nowy lub
d) do dokonania przez Księgarnię nieodpłatnej naprawy Produktu. 
5. Klient powinien wskazać, z której z wyżej wymienionych możliwości chce skorzystać.
6. W przypadku gdyby realizacja żądań określonych w punkcie 4, była niemożliwa lub wymagała nadmiernych kosztów, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. 
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania niezgodnego z umową Produktu. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do reklamacji oznacza jej uwzględnienie.
8. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną, Księgarnia zwróci koszty przesyłki Produktu. 
9. Warunkiem zwrotu kosztów przez Księgarnię jest podanie przez Klienta numeru konta bankowego, o ile Klient nie podał go wcześniej przy zamówieniu.
10. Klient ma prawo składać reklamacje w przeciągu 2 lat od otrzymania towaru pod warunkiem, że zawiadomi Księgarnię o zauważonej niezgodności w ciągu 1 roku.
11. Zaleca się, aby Klient w opisie reklamacji podał: informacje i okoliczności dotyczące jej przedmiotu (rodzaj, data wystąpienia nieprawidłowości), swoje żądanie zgodnie z treścią punktu 4 oraz dane kontaktowe. 

§7 Gwarancja - odpowiedzialność producenta

1. Jeśli towar objęty jest gwarancją producenta Klient może:
a. złożyć reklamację do Księgarni z tytułu niezgodności towaru z umową 
b. skorzystać z uprawnień określonych w gwarancji udzielonej przez producenta. W takiej sytuacji roszczenia Klienta kierowane są do producenta gwaranta, a Księgarnia może pośredniczyć w realizacji gwarancji.