/ / Rejestracja

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, chcemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy: zlecenia wykonania tłumaczenia oraz umowy sprzedaży na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na zakup książek, multimediów i innych publikacji objętych ofertą księgarni, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji usług zamówienia, zakupu i wysyłki do Klienta,
  • prowadzenia działań informacyjnych w związku z działalnością biura tłumaczeń i księgarni Italicus.

Rejestrując się na stronie: www.italicus.com.pl, Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Italicus Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Michał Mydlarz Sp.j.; kontakt e-mail: italicus@italicus.com.pl, który z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane, przetwarza je i wykorzystuje jedynie w celach jw.


Państwa dane nie są udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem firm współuczestniczących w realizacji zlecenia - przewoźników (UPS) i operatorów (Poczta Polska), które uzyskały dostęp tylko do tych danych, których przetworzenie jest konieczne w celu właściwego wykonania zlecenia.


Italicus Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Michał Mydlarz Sp.j. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 

W związku z powyższym, Państwa obecność w naszej bazie rozumiemy jako zgodę na przetwarzanie w celach realizacji zamówienia danych osobowych gromadzonych w ramach korzystania ze strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Oczywiście mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na dalsze przetwarzanie danych. Oświadczenie o braku zgody należy przesłać do Italicus pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pod adres italicus@italicus.com.pl W treści oświadczenia koniecznie należy posłużyć się tym samym adresem e-mail, który został użyty do założenia konta. Po otrzymaniu oświadczenia o braku zgody na przetwarzanie danych konto użytkownika zostanie zlikwidowane.

 

Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie i móc przesyłać najświeższe informacje nt. nowości, promocji, organizowanych wydarzeń, planowanych konferencji, warsztatów metodycznych itp. – dlatego liczymy na pozostawienie danych w naszej bazie.

 

Państwa dane w zakresie adresu poczty elektronicznej przetwarzane będą w celu oferowania produktów księgarni i usług oraz w czynnościach i akcjach bezpośrednio z tym związanych.