/ / Rejestracja
  • Uni.Italia

Uni.Italia

Corso multimediale di italiano per studenti universitari Libro per lo studente Volume con cd mp3

  • cena: 103,40PLN

Prezentowany projekt otrzymał nagrodę European Language Label 2010 (europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych).
www.labeleuropeo.it
Innowacyjny kurs umożliwia rozwijanie umiejętności językowo-komunikacyjnych pomocnych w sytuacjach zawodowych i związanych z nauką.
Pozwala osiągnąć poziom znajomości języka oraz wykształcić umiejętności niezbędne do zdania egzaminu z języka włoskiego na poziomie B2 (certyfikat CELI, CILS, IT). To umożliwia podjęcie studiów na wybranej wyższej uczelni we Włoszech bez konieczności zdawania egzaminu językowego.
Podręcznik dla ucznia obejmuje 15 jednostek przeznaczonych do omówienia w trakcie zajęć lekcyjnych. Uzupełnieniem są ćwiczenia utrwalające i poszerzające zdobytą wiedzę do wykorzystania w samodzielnej pracy ucznia. Każda jednostka dotyczy wybranego zagadnienia, które wiąże się z zakresem nauki słuchacza, oraz zgodnego z jego zainteresowaniami.
Naukę ułatwia podział na sekcje - autorzy omawiają w nich aspekty językowo komunikacyjne (dotyczące tekstu, słownictwa, struktury), poznawcze (strategie uczenia się) oraz kulturowo-cywilizacyjne.
Dodatkiem do podręcznika ucznia są tablice porządkujące wiadomości leksykalne i gramatyczne zdobyte przez ucznia.

ksiazka
liczba stron 288
poziom B1-B2

książka tygodnia

La felicità del lupo

La felicità del lupo

Paolo Cognetti 103,90PLN