/ / Rejestracja
  • Teniamoci in contatto

Teniamoci in contatto

Progetto ALIAS per l'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri

  • 66,10PLN
  • cena: 39,00PLN

To kurs języka włoskiego przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Proponuje struktury, słownictwo, materiał gramatyczny, które umożliwiają stopniowe i bezstresowe poznawanie języka obcego; pogłębianie jego znajomości i nabywanie umiejętności komunikowania się w nim oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.
Przewodnikami wprowadzającymi uczniów w tajniki języka włoskiego są ich dwaj rówieśnicy i... telefon komórkowy. Uczą, jak nawiązywać znajomości, porozumiewać się i praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę językową w konkretnych, różnych sytuacjach życia codziennego.
Podręcznik jest podzielony na 8 jednostek lekcyjnych, poprzedzonych lekcją wprowadzającą, sprawdzającą przygotowanie uczniów do następnych wyzwań.
Każda jednostka zawiera:
- słownictwo z różnych dziedzin życia
- omówienie zagadnień fonetycznych i trudności ortograficznych języka włoskiego
- omówienie określonej struktury gramatycznej
- propozycje zagadnień mogących stanowić punkt wyjścia do rozważań nad językiem i sposobem porozumiewania się w języku obcym, w odniesieniu do komunikowania się w języku ojczystym
- ćwiczenia do samodzielnego wykonania, doskonalące znajomość języka włoskiego
- elementy kultury włoskiej.
Bardzo oryginalnym uzupełnieniem podręcznika jest kilkustronicowy, niekonwencjonalny słowniczek obrazkowy, zachęcający ucznia do samodzielnej nauki.
ksiazka
liczba stron 133
poziom A1/A2

książka tygodnia

Ombra mai più

Ombra mai più

Stefano Redaelli 70,00PLN 94,50PLN