Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Per non dimenticare l'italiano...il 25 % di sconto sui migliori libri da leggere in vacanza!

Care lettrici e cari lettori,


ben ritrovati in piena estate!
Per aiutarvi a non dimenticare l'italiano proponiamo fino alla fine di settebre
lo sconto del 25 % su tutti i libri proposti in questa newsletter
nonché ad ogni altro testo rientrante nella stessa serie.
Si tratta di opere interessanti, facili da leggere e dilettevoli
per tutti.
Aggiungete fascino ed entusiasmo alle lunghe giornate estive con un pizzico di
buona lettura!

Vi attendiamo ispirati in libreria!

                                                                                                      La redazione
                                                                                                               Italicus
Bruno Mondadori - Pearson
(libro + CD audio)
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki

Hoepli
(libro + CD audio)
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Casa delle lingue
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Eli
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Loescher
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Alma Edizioni

Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Cideb
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Edilingua
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki Pobierz obrazki Pobierz obrazki
CONTATTI
ORARIO
ul. Kremerowska 11 31-130 Kraków tel./fax: (+48) 12 638 08 07
(+48) 664 317 939
lunedì-venerdì: 9 - 18
sabato: 10 - 14
Seguici  anche  su
Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter Księgarni i Biuro Tłumaczeń Italicus z siedzibą w Krakowie, ul. Kremerowska 11, 31-130 Kraków. Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000604522, NIP: 676-250-25-59, REGON: 3638524000000.
Informacje o ochronie danych osobowych w Księgarni Italicus według Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE, chcemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
Więcej informacji

Dostarczone przez Freshmail