/ / Rejestracja
  • Benvenuto!

Benvenuto!

L' italiano per il lavoro e la vita quotidiana + cd

  • 152,30PLN
  • cena: 89,00PLN

Benvenuto! jest kursem języka włoskiego, którego stopień trudności odpowiada poziomom zaawansowania A1 i A2 kryteriów "Europejskiego opisu kształcenia językowego". Tekst podręcznika umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną (struktury gramatyczne, składnia języka) z praktyczną umiejętnością posługiwania się językiem i komunikowania w sytuacjach życia codziennego. Narratorem książki jest obcokrajowiec, który przyjeżdża do Włoch i na miejscu poznaje włoskie realia życia zawodowego i społecznego. Każda, z 9 jednostek dydaktycznych, składających się na podręcznik, dotyczy określonych kontekstów językowych i poprzez zestaw odpowiednich ćwiczeń rozwija cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, mówienie; komunikacja, wypowiedź na piśmie. Książka zawiera podręczny słowiczek pomocny w sytuacjach codziennych oraz komentarz gramatyczny podawany niejako na dwóch poziomach: podstawowym, łatwo przyswajalnym i pozwalającym na sprawne przeprowadzenie ćwiczeń dydaktycznych, bez nadmiernego obciążania ucznia teorią omawianych zagadnień i rozszerzonym, do wykorzystania przy pogłębianiu i utrwaleniu poznanych struktur. Podręcznik uzupełniają: teksty do słuchania i rozwiązania ćwiczeń, Cd audio z tekstami do słuchania i przewodnik dydaktyczny dla nauczyciela.

ksiazka
liczba stron 340
poziom A1/A2

książka tygodnia

Passato senza segreti

Passato senza segreti

Uso dei tempi passati dell'italiano
Serafina Santoliquido 96,40PLN