/ / Rejestracja
  • Insegnare a comprendere

Insegnare a comprendere

Risorse pre docenti di italiano come L2 e LS + CD

  • 94,50PLN
  • cena: 45,00PLN

Słuchanie i czytanie mają wiele wspólnego. Różnica pojawia się jedynie na poziomie odszyfrowywania (dekodowania) sygnałów. Książka zajmuje się procesami poznawczymi, które leżą u podstaw umiejętności rozumienia oraz są wspólne dla rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego. Autor, po krótkim wprowadzeniu historycznym, omawia - w odniesieniu do kryteriów "Europejskiego opisu kształcenia językowego" - kluczowe kompetencje, które powinien posiadać nauczyciel, aby jego przekaz przyniósł spodziewane efekty dla ucznia.

Część praktyczna, umieszczona na końcu książki i uzupełniona nagraniami audio, obejmuje ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

ksiazka
liczba stron 95

książka tygodnia

Una di loro

Una di loro

Paola Capriolo 34,10PLN