/ / Rejestracja
  • Mosaico Italia + CD audio

Mosaico Italia + CD audio

percorsi nella cultura e nella civilta\' italiana

  • 105,80PLN
  • cena: 74,10PLN

Książka przeznaczona dla uczniów znających język włoski w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym (B2-C2, zgodnie z kryteriami "Europejskiego systemu kształcenia językowego"), którzy pragną na lekcjach w szkole lub zajęciach pozaszkolnych pogłębić znajomość języka i poszerzyć wiedzę o kulturze włoskiej.
Książka obejmuje 6 jednostek dydaktycznych, które w spójny sposób rozwijają wybrane zagadnienia związane z kulturą włoską i życiem codziennym Włochów:
- Włochy: wczoraj i dzisiaj
- kuchnia
- media i informacja
- kino
- sport, czas wolny
- zwyczaje i społeczeństwo.
Każda jednostka, obok tekstów, zawiera ćwiczenia do rozumienia ze słuchu, bogato i ciekawie ilustrowane zadania pogłębiające znajomość kultury włoskiej i wybranych aspektów językowych, trzy rozdziały poświęcone kinu, literaturze i sztuce.
Książkę uzupełnia Cd audio, sprzedawane oddzielnie, z 24 fragmentami autentycznych nagrań programów telewizyjnych i radiowych. Rozwiązania ćwiczeń można ściągnąć bezpośrednio ze strony wydawnictwa (www.edilingua.it).
Podręcznik może być wykorzystany do samodzielnej nauki lub podczas kursu języka włoskiego dla obcokrajowców, na poziomie średnio zaawansowanym.

ksiazka
liczba stron 155
poziom B2-C2

książka tygodnia

Facciamo due chiacchiere 1 A1/A2

Facciamo due chiacchiere 1 A1/A2

corso di CONVERSAZIONE per parlare in italiano in tutte le occasioni CON ATTIVITÀ, GIOCHI E PROVE ORALI DI LIVELLO
Carlo Guastalla Guastalla 99,20PLN