/ / Rejestracja
  • Polski jest Cool-książka nauczyciela

Polski jest Cool-książka nauczyciela

książka nauczyciela

  • cena: 59,80PLN

„Polski jest cool” jest obszerną i kompletną w swoim zamyśle próbą stworzenia opracowania przeznaczonego na progowy poziom nauczania języka polskiego jako obcego. Jego Autorki bardzo pomysłowo i profesjonalnie konfigurują przekazywany materiał leksykalny i gramatyczny, zachowując rygor oraz gradację wynikającą z zaleceń metodycznych. Materiał skomponowany jest „nowożytnie”, a korzystanie z niego, możliwe i w trakcie lekcji, i pracy samodzielnej. Dzieje się tak dlatego, że Autorki narzuciły sobie duży rygor. Kolejne jednostki; słowa, problemy gramatyczne, konstrukcje zdaniowe wynikają konsekwentnie z poprzednich. Zachowana jest też metoda spiralna w poznawaniu i opanowaniu leksyki, co jest zasadą niezbywalną na tym poziomie zaawansowania językowego. W zestawieniu z wiodącymi publikacjami o tym samym charakterze, można uznać go za bardzo dobry zamysł. Chętnie i odpowiedzialnie rekomenduję opracowanie „Polski jest cool” autorstwa Ewy Piotrowskiej – Roli i Marzeny Porębskiej.


ksiazka
liczba stron 256
poziom A1

książka tygodnia

Una di loro

Una di loro

Paola Capriolo 34,10PLN