/ / Rejestracja
  • Italiano in cinque minuti 2

Italiano in cinque minuti 2

Esercizi rapidi sulla grammatica e sul lessico

  • cena: 78,00PLN

- zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów o znajomości języka włoskiego na poziomie B1-B2. W zwięzłych, syntetycznych i motywujących ćwiczeniach umożliwia praktyczne poznanie gramatyki i utrwalanie słownictwa. Ćwiczenia, zróżnicowane rodzajowo, kładą nacisk na bezpośredni kontakt z tekstem, ćwiczą umiejętność obserwacji i skutecznego zapamiętywania omawianych zasad.

Poszczególne zagadnienia gramatyczne są ujmowane w krótkich ćwiczeniach i mogą być analizowane i stosowane w różnych sytuacjach: na lekcji w klasie, w samodzielnej nauce, a także przed egzaminem albo na przystanku w oczekiwaniu na autobus.

Szczególną uwagę zwrócono na leksykę. Stosowane powszechnie zwroty, standardowe wyrażenia i idiomy są przedstawiane zgodnie z kryteriami najnowszych badań z dziedziny glottodydaktyki. Autorzy proponują nowoczesne podejście do języka: szczególną wagę zwracają na doskonalenie czynnej znajomości słownictwa każdego ucznia.

ksiazka
liczba stron 120
poziom B1-B2

książka tygodnia

Il vizio della curiosità

Il vizio della curiosità

Philippe Daverio 130,70PLN