/ / Rejestracja
  • Italiano in cinque minuti 1

Italiano in cinque minuti 1

Esercizi rapidi sulla grammatica e sul lessico

  • cena: 95,30PLN

- zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów o znajomości języka włoskiego na poziomie A1-A2. W zwięzłych, syntetycznych i motywujących ćwiczeniach umożliwia praktyczne poznanie gramatyki i utrwalanie słownictwa. Ćwiczenia, zróżnicowane rodzajowo, kładą nacisk na bezpośredni kontakt z tekstem, ćwiczą umiejętność obserwacji i skutecznego zapamiętywania omawianych zasad.

Poszczególne zagadnienia gramatyczne są ujmowane w krótkich ćwiczeniach i mogą być analizowane i stosowane w różnych sytuacjach: na lekcji w klasie, w samodzielnej nauce, a także przed egzaminem albo na przystanku w oczekiwaniu na autobus.

Szczególną uwagę zwrócono na leksykę. Stosowane powszechnie zwroty, standardowe wyrażenia i idiomy są przedstawiane zgodnie z kryteriami najnowszych badań z dziedziny glottodydaktyki. Autorzy proponują nowoczesne podejście do języka: szczególną wagę zwracają na doskonalenie czynnej znajomości słownictwa każdego ucznia.

ksiazka
liczba stron 128
poziom A1 - A2

książka tygodnia

L'orizzonte della notte

L'orizzonte della notte

Gianrico Carofiglio 106,80PLN