/ / Rejestracja
  • Io e l'italiano

Io e l'italiano

Corso di lingua italiana per principianti assoluti volume+CD audio

  • 104,00PLN
  • cena: 65,50PLN

"Io & l'italiano" jest kursem języka włoskiego dla początkujących, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych, uczących się we Włoszech lub zagranicą, z nauczycielem lub samodzielnie.

Stopniowo wprowadzane zagadnienia (słownictwo, gramatyka i fonologia), dostosowane do wymogów uczących się

początkujących, decydują o tym, że ten kurs staje się skuteczny dla tych, którzy uczęszczają na kurs j. włoskiego o ograniczonej ilości godzin i mają sporadyczny kontakt z językiem włoskim i życiem współczesnych Włoch oraz uczą się języka włoskiego dla ułatwienia sobie pierwszych kontaktów z mieszkańcami tego kraju podczas krótkich podróży do Włoch.

 

Kurs "Io & l'italiano" zawiera podręcznik wraz z płytą CD, oraz przewodnik dydaktyczny dla nauczyciela.

Podręcznik jest podzielony na 34 jednostki, każda podzielona na dwie powiązane i uzupełniające się części:

- w części A, po prezentacji tematu zaproponowano ćwiczenia komunikatywne, związane o pomagające odnalezienie się w codziennych sytuacjach typowych dla współczesnego życia we Włoszech, oraz dział poświęcony fonetyce i ortografii,

- w części B znajdują się ćwiczenia na zapamiętanie i utrwalanie słownictwa, konstrukcji językowych, wymowy oraz pisowni.

W ostatniej części zawarto:

- ćwiczenia sprawdzające i utrwalające, w których uczący się mogą połączyć znajomość słownictwa i gramatyki,

-tabelki przedstawiające zebrane zagadnienia gramatyczne, pojawiające się w różnych częściach kursu.

Suplement do kursu zawiera słowniczek ze słownictwem zawartym w podręczniku, używanym biernie i czynnie, przetłumaczonym na kilka języków obcych.

 

Na płytce CD (ok. pięć godzin nagrań) przedstawiono dialogi, ćwiczenia na wymowę i pisownię oraz dodatkowe ćwiczenia na zrozumienie tekstu słuchanego.

 

La Guida per insegnante to przewodnik wskazujący, w jaki sposób należy posługiwać się materiałem dydaktycznym, proponuje także szeroki wybór testów sprawdzających. Odwołuje się także do głównych zagadnień metodyki nauczania języków obcych i podpowiada właściwe techniki i strategie nauczania, pomagające skutecznie wykorzystać materiał zawarty w podręczniku.

 

Autorki: Lidia Costamagna, Marina Falcinelli i Bianca Servadio wykładają na Università Italiana per Stranieri w Perugii, prowadzące m.in. kursy dla przyszłych nauczycieli języka włoskiego jako języka obcego we Włoszech zagranicą, oraz autorki wielu podręczników i publikacji z dziedziny glottodydaktyki.

ksiazka
liczba stron 256
poziom Italiano L2

książka tygodnia

Una di loro

Una di loro

Paola Capriolo 34,10PLN