/ / Rejestracja
  • Grammatica avanzata della lingua italiana

Grammatica avanzata della lingua italiana

con esercizi

  • cena: 121,30PLN

Książka jest przeznaczona dla uczniów o dobrej znajomości języka włoskiego, na poziomie średnio zaawansowanym, którzy chcą poszerzyć i utrwalić posiadaną wiedzę (od poziomu B1 do C1 zgodnie z ustaleniami Quadro Comune Europeo).

Obejmuje formy, konstrukcje, struktury na poziomie średnim i zaawansowanym (również języka mówionego), bardzo rozpowszechnione, ale zazwyczaj nieomawiane szerzej w podręcznikach języka włoskiego dla obcokrajowców takie, jak: sposoby użycia przedimka, miejsce przymiotnika, stosowanie słowek specjalnych (anzi, magari, addirittura), zgodność czasów, konstrukcje nietypowe (far fare) itd.

ksiazka
liczba stron 208
poziom B1-C1

książka tygodnia

Przygodne rozważania

Przygodne rozważania

Felietony
Elena Ferrante 39,90PLN