/ / Rejestracja
  • Od Dantego do Fo

Od Dantego do Fo

Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku) Bibliografia

  • cena: 73,10PLN

Bibliografia Od Dantego do Fo jest pierwszą próbą spisania i usystematyzowania przekładów włoskiej poezji oraz tekstów teatralnych w piśmiennictwie polskim od jego początków do dziś i może stanowić punkt wyjścia do dalszych studiów o charakterze szczegółowym i monograficznym. Wszystkie uwzględnione przekłady zostały dokonane z języka włoskiego; nie uwzględniono natomiast twórczości w języku łacińskim rozwijającej się we Włoszech aż do czasów Oświecenia i bardzo popularnej również w Polsce.
ksiazka
liczba stron 516

książka tygodnia

Passato senza segreti

Passato senza segreti

Uso dei tempi passati dell'italiano
Serafina Santoliquido 96,40PLN