/ / Rejestracja
  • Passeggiate italiane

Passeggiate italiane

Lezioni di italiano - livello avanzato, libro dello studente

  • 80,30PLN
  • cena: 39,00PLN

"Passeggiate" to 15 zabawnych i pouczających lekcji dla uczących się na poziomie zaawansowanym, które mają być bodźcem do wspólnego nabywania większej sprawności i poprawności zarówno w zakresie języka mówionego jak i pisanego. Każdy "spacer" posiada swoisty charakter określony zarówno tematyką jak i omawianymi strukturami gramatycznymi. Wszystkie lektury są oryginalne, towarzyszące im zaś ćwiczenia na zrozumienie tekstu, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne są różnorodne typologicznie: każda z lekcji zawiera wiele propozycji tematów do konwersacji i do dyskusji oraz wzorów kompozycji wypowiedzi pisemnej.
Zagadnienia gramatyczne przedstawiają aspekty morfologiczne, składniowe i pragmatyczne.
Podejście gramatyczne jest dedukcyjne, czyli zasady gramatyczne winny wyłonić się z ćwiczeń i przykładów. Jednakże do opracowania dołączono posłowie z zasadami gramatyki, które pomagają dokonać syntezy kwestii zawartych w każdej lekcji. Jednocześnie do opracowania, na zakończenie każdego ćwiczenia, podano omówienie zasad gramatycznych, które pomoże uczącemu sprawdzić poprawność podanych przez siebie rozwiązań. Na końcu książki zamieszczono klucz z rozwiązaniami ćwiczeń, który może być użyteczny dla samouków.
ksiazka
poziom B2-C2

książka tygodnia

Una di loro

Una di loro

Paola Capriolo 34,10PLN