/ / Rejestracja
  • Benvenuti in italiano 2

Benvenuti in italiano 2

Corso modulare di lingua italiana per ragazzi. Volume 2

  • 75,60PLN
  • cena: 25,00PLN

Kurs został stworzony specjalnie dla dzieci i młodzieży w wieku do 9 do 15 lat, chcących zgłębić znajomość języka włoskiego.

Każdy z dwóch tomów zawiera trzy moduły, na które składają się z trzy jednostki tematyczne.

Opcja metodyczna MODUŁU dydaktycznego pozwala na uniknięcie fragmentaryzmu, stereotypów językowych i mikro sytuacji niepowiązanych ze sobą, które często pojawiają się w tego typu tekstach. Ma to na celu zapewnienie harmonii, spójności i logicznego postępu w procesie uczenia się.

Każdy moduł to mikro-curriculum zawierające podstawowe elementy budujące każdą jednostkę dydaktyczną, takie jak cele, treści, procedury, zabawy dydaktyczne, narzędzia i sposoby weryfikacji. Jednostka dydaktyczna umożliwia osiągnięcie zamierzonych celów krótkoterminowych. Moduł, natomiast, ma na celu realizację celów długoterminowych.

Wszystkie materiały językowe zostały przetestowane. Strategie dydaktyczne dostosowane zostały do potrzeb uczniów w wieku dojrzewania i uzupełnione materiałami graficznymi, fotografiami oraz sytuacjami "wziętymi z życia".

ksiazka
liczba stron 175
poziom A2

książka tygodnia

Il vizio della curiosità

Il vizio della curiosità

Philippe Daverio 130,70PLN