/ / Rejestracja
  • Tłumacz w postępowaniu karnym

Tłumacz w postępowaniu karnym

  • cena: 50,00PLN

Książka przeznaczona jest dla tłumaczy, którzy w związku z ubieganiem się o uzyskanie statusu tłumacza przysięgłego przygotowują się do wykonywania tłumaczeń sądowych, a także dla praktykujących już tłumaczy przysięgłych, którzy czują potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tej tematyki.
Każda dziedzina nauki i techniki operuje własnym językiem specjalistycznym (sub językiem), który dla niespecjalistów może być nie w pełni zrozumiały, a czasami jest wręcz niezrozumiały. Do takich języków należą język prawny i prawniczy. Przekład tekstów prawnych i prawniczych wymagać poza doskonałością znajomością języka źródłowego, języka docelowego oraz warsztatu tłumacza specjalistycznego także poznania podstaw danej dziedziny prawa, stosowanych w niej pojęć, terminów, związków frazeologicznych, składni oraz stylu wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Niniejsza książka ma ułatwić tłumaczowi poznanie elementów prawa karnego oraz języka stosowanego w toku postępowania karnego.
Wszystkie teksty zawarte w książce dotyczą fikcyjnej sprawy karnej sprawy Kellgrena i mają służyć celom szkoleniowym. Teksty te przedstawiają najważniejsze etapy postępowania przygotowawczego (na przykładzie dochodzenia) i postępowania przed sądem (przebieg rozprawy sądowej głównej). Tłumacz pozna również specyfikę przekładu wykonywanego na Policji, w prokuraturze i w sądzie, dowie się, jak reagować w różnych sytuacjach, w jakich znajdzie się podczas tłumaczenia.
Ze względu na założenie, że książka ma służyć tłumaczom różnych języków obcych, świadomie zrezygnowano z przytaczania wypowiedzi cudzoziemców w języku obcym (szwedzkim) oraz z tłumaczenia na język obcy wypowiedzi polskich uczestników postępowania. W książce ( a także w filmie pt. \"Sprawa Kellgrena\") cudzoziemcy mówią po polsku, dzięki czemu tłumacze przygotowujący się do tłumaczenia sądowego będą mogli ćwiczyć tłumaczenie na język obcy również ich wypowiedzi.
Na końcu książki zamieszczony został glosariusz prawniczych terminów i związków frazeologicznych, które wystąpiły w opisanej sprawie karnej i które są typowe także dla innych spraw. Obok haseł słownikowych w języku polskim pozostawiono wolne miejsca na wpisanie ekwiwalentów w języku obcym, dzięki czemu tłumacz ma możliwość opracowania własnego słownika.
Znajdujący się w książce akt oskarżenia został opracowany przez prokuratora Wojciecha Groszczyka, zaś wyrok przez sędzię Jolantę Marek. W pracach nad przedstawieniem przebiegu rozprawy sądowej aktywny udział wzięła Teresa Poznańska, żona autora.
ksiazka
liczba stron 115

książka tygodnia

Passato senza segreti

Passato senza segreti

Uso dei tempi passati dell'italiano
Serafina Santoliquido 96,40PLN