/ / Rejestracja
  • Raccolta di documenti italiani

Raccolta di documenti italiani

  • cena: 80,00PLN

"Wybór dokumentów włoskich" pomyślany jest jako materiał szkoleniowy przeznaczony przede wszystkim dla adeptów zawodu tłumacza przysięgłego, mający na celu umożliwienie im zapoznania się z tematyką ich przyszłego warsztatu pracy. "Wybór" powinien też służyć tłumaczom przysięgłym i specjalistycznym jako inspiracja do wzbogacenia własnej wiedzy teoretycznej i praktycznej .
Tłumacz języka włoskiego znajduje się w dużo trudniejszej sytuacji niż tłumacze języka angielskiego, francuskiego czy niemieckiego. Powodem tego jest brak na rynku polsko-włoskich i włosko-polskich słowników specjalistycznych.
Dla tłumacza ważny jest więc dostęp do materiałów źródłowych. Zebrane tu dokumenty są właśnie cenne ze względu na autentyczność ich układu graficznego i znamion urzędowych takich jak pieczęcie, godła, emblematy i podpisy, co umożliwia adeptowi zawodu ćwiczenie umiejętności opisywania ich w tłumaczeniu na język polski. W celu zapewnienia autentyczności dokumentów nie zastosowano metody ich przepisywania ani też podstawiania fikcyjnych danych. Jednakże starannie usunięto dane osobowe.
Dokumenty te powinny być również wykorzystywane jako bezcenne teksty paralelne w tłumaczeniu tekstów polskich na język włoski. Teksty te są bowiem skarbnicą terminologii i frazeologii stosowanej we współczesnym języku włoskim w poszczególnych rejestrach, stanowiąc w tym zakresie autorytatywne źródło wiedzy dla tłumacza specjalistycznego.
"Wybór" może ponadto stanowić materiał nie tylko do ćwiczeń w zakresie tłumaczenia pisemnego, lecz również - tłumaczenia ustnego. To ostatnie sprawia niejednokrotnie kandydatom na tłumaczy wiele trudności, oprócz oczywiście naturalnego, towarzyszącego im stresu. Tłumaczenie a vista tych dokumentów można ćwiczyć na zajęciach grupowych lub indywidualnie, kontrolując swoją sprawność przez nagrywanie dźwięku.
Zaproponowany Czytelnikowi zbiór nie wyczerpuje oczywiście całego bogactwa dokumentów źródłowych, stanowiąc jedynie zbiór przykładowych tekstów typowych dla warsztatu tłumacza przysięgłego, czy też dokumentów nietypowych, występujących wyłącznie w takiej formie w języku włoskim, jak np. "Świadectwo dobrego prowadzenia się".
Autorka "Wyboru" ze swej strony pragnie serdecznie podziękować Wydawnictwu Translegis za zaproszenie, zachętę i wsparcie w opracowaniu i przygotowaniu do druku tej właściwie elitarnej publikacji, która jest adresowana do ciągle nielicznego kręgu tłumaczy języka włoskiego w Polsce.
Czytelnikom "Wyboru" - adeptom trudnego zawodu tłumacza przysięgłego - życzę po prostu "Coraggio" i "Auguri di buon lavoro".
Zbiór oryginalnych włoskich dokumentów stanu cywilnego, szkolnych, notarialnych, handlowych, policyjnych i sądowych.
ksiazka
liczba stron 230

książka tygodnia

Passato senza segreti

Passato senza segreti

Uso dei tempi passati dell'italiano
Serafina Santoliquido 96,40PLN