/ / Rejestracja
  • Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski

Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski

O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski

  • cena: 30,00PLN

Wychodząc od kluczowych pojęć `swojskość i `obcość`, autorzy prezentowanych artykułów zajęli się rolą tłumacza jako pośrednika międzykulturowego i wpływem przekładu na kulturę docelową, począwszy od kształtowania się w niej obrazu obcej kultury. Poddali analizie przekłady literackie dawne i najnowsze, a w niektórych przypadkach także ich parateksty, zastanawiając się nad strategiami tłumaczy i szukając odpowiedzi na pytania dotyczące problemów kulturowych oraz odbioru przetłumaczonych dzieł. Gandalf.com.pl

ksiazka
liczba stron 194

książka tygodnia

Una di loro

Una di loro

Paola Capriolo 34,10PLN