/ / Rejestracja

Corsi di italiano 2017


Un elenco aggiornato dei migliori metodi e manuali
per l'apprendimento della lingua italiana


Care Amiche, cari Amici,

con la presente newsletter vi forniamo una prospettiva ampia e aggiornata
sui migliori metodi e manuali per l'apprendimento della lingua italiana destinati ad un pubblico adulto, curati da editori di lunga tradizione e distribuiti da Italicus.

Fra le novità:
Al lavoro! A2
Nuovo Espresso 4 e 5
Il Balboni B-UNO.

Ricordiamo che ordinando più copie si avrà diritto
a interessanti riduzioni:
listino prezzi Italicus.

Sarete i benvenuti in libreria, pieni di nuove energie e intraprendenza!

---

Drodzy Przyjaciele,

niniejszym newsletterem przekazujemy bogate i aktualne zestawienie najlepszych metod i podręczników do nauki języka włoskiego przeznaczonych dla dorosłych, publikowanych przez renomowane wydawnictwa włoskie, których dystrybucją zajmuje się Italicus.

Wśród nowości:
Al lavoro! A2
Nuovo Espresso 4 i 5
Il Balboni B-UNO.

Przypominamy, że przy zamówieniach grupowych przysługują
interesujące rabaty:
cennik Italicus.

Zapraszamy do księgarni, pełni nowych energii i zapału!


więciej informacji