/ / Rejestracja

Nuovi arrivi

Dbamy o naszych Czytelników. Chcemy, by czuli się zaopiekowani, dowartościowani i mieli zawsze wybór. Dlatego wyszukujemy nowości, poszerzamy ofertę, sprowadzamy nowe tytuły, by proza literacka wzięła górę nad prozą życia...
Zapraszamy do klikania działów: NOWOŚCI (tu najnowsze powieści Paolo Cognetti, Fabio Volo, Matteo Bussoli i wiele innych), LITERATURA POLSKA PO WŁOSKU (opowiadania Tadeusza Borowskiego, poezje Mikołajewskiego, wierszyki Rusinka - dla każdego coś). Czytajmy dobre książki, a wiosna przyjdzie szybciej.

więcej informacji