/ / Rejestracja
  • Titti e Dodo

Titti e Dodo

Fonemi & grafemi, italiano lingua seconda per bambini stranieri

  • 37,80PLN
  • cena: 15,00PLN

Jest to książeczka skierowana do dzieci uczących się języka włoskiego jako języka obcego. Pozycja zawiera słownictwo, w którym występują fonemy "T" i "D" oraz ćwiczenia mające na celu rozróżnianie tych dwóch fonemów.
ksiazka
liczba stron 18
poziom A1/A2

książka tygodnia

Maneskin

Maneskin

Patrizia De Rossi 104,00PLN