/ / Rejestracja
  • Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

  • cena: 63,00PLN

Ustawa z o zawodzie tłumacza przysięgłego zajmuje się sferą regulacji, która nigdy wcześniej nie doczekała się aktu rangi ustawowej. Treść omawianej ustawy ujęta jest w syntetycznych przepisach, bazujących na całym systemie prawa polskiego ze szczególnym wskazaniem Kodeksu postępowania administracyjnego oraz, w części dotyczącej odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych, Kodeksu postępowania karnego.

 

Ważne wydaje się więc szczegółowe omówienie ustawy, odnoszące się do genezy poszczególnych przepisów, ich praktycznego znaczenia oraz miejsca w całym systemie prawa.

 

Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego poprzedzony jest prologiem nawiązującym do przyczyn, które legły u podstaw prac nad ustawą, jak i do samego przebiegu tych prac. Informacje takie mogą okazać się przydatne dla zrozumienia niektórych instytucji tworzonych przez nowy akt prawny.

 

Po omówieniu przepisów samej ustawy, załączono akty wykonawcze opatrzone krótkim komentarzem, dotyczącym niektórych rozwiązań wymagających, w opinii autora, doprecyzowania.

 

Jako akt nowy, ustawa nie doczekała się jeszcze orzecznictwa ani poważnej analizy prawnej, przez co wszystkie wyrażone w komentarzu poglądy i opinie pochodzą wyłącznie od autora, który, jednakże w pracy nad komentarzem analizował rozliczne dokumenty powstałe w czasie prac, zarówno rządowych jak i parlamentarnych, nad ustawą.

ksiazka
liczba stron 153

Polecane

Agenda 2018 - 365 giorni

Agenda 2018 - 365 giorni

Pensieri Belli- Legatura a spirale
32,13PLN 37,80PLN