/ / Rejestracja
  • Amici come noi 1 + cd

Amici come noi 1 + cd

Percorsi per l' apprendimento dell' italiano

  • 75,10PLN
  • cena: 55,00PLN

Kurs języka włoskiego jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 6 do 10 lat. Może być wykorzystany do nauki dzieci niewłoskojęzycznych uczęszczających do szkół włoskich, jak i uczących się języka włoskiego w ojczystych krajach. Książka składa się z dwóch części. Każda dzieli się na kolejne jednostki lekcyjne w sposób, który pozwala na niezależne korzystanie z poszczególnych części kursu.
W obydwu tomach zwraca się szczególną uwagę na potrzeby językowe i komunikatywne ucznia oraz ich zmienność w zależności od wieku dziecka. Ujęcie dydaktyczne, charakteryzujące się znacznym zróżnicowaniem struktur językowych i autentycznością proponowanych sytuacji, ma utrzymać wysoki poziom motywacji i zachęcać ucznia do dalszej nauki.
Każdy z tomów jest uzupełniony płytą CD zawierającą teksty przeznaczone do czytania i rozumienia ze słuchu.
ksiazka
liczba stron 128

książka tygodnia

L'orizzonte della notte

L'orizzonte della notte

Gianrico Carofiglio 106,80PLN