/ / Rejestracja
  • Nuovo Progetto Italiano 3 - Zeszyt ćwiczeń

Nuovo Progetto Italiano 3 - Zeszyt ćwiczeń

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intemedio - avanzato (B2 - C1)

  • 65,70PLN
  • cena: 48,00PLN

Nuovo Progetto italiano 3 jest trzecią częścią nowoczesnego kursu języka włoskiego, skierowanego do studentów, dorosłych i młodzieży, znających język włoski, w stopniu średnio zaawansowanym i zaawansowanym (B2-C1, zgodnie z kryteriami "Europejskiego Systemem Kształcenia Językowego").

Zalety kursu:
- poznawanie języka metodą indukcyjną, aktywna refleksja o języku;
- systematyczna praca nad 4 sprawnościami językowymi;
- niezbyt długie teksty pozwalające utrzymać koncentrację i zachować motywację uczniów;
- krótkie jednostki pozwalające na urozmaicenie tematyki omawianych zagadnień;
- komentarz gramatyczny, towarzyszący kolejnym jednostkom dydaktycznym i wykład gramatyczny, zamieszczony w Quaderno degli esercizi;
- krótkie ćwiczenia i zróżnicowane techniki dydaktyczne, mające na celu zwiększenie motywacji i ułatwienie procesu uczenia się;
- szerokie wykorzystanie materiałów autentycznych, zarówno pisanych (artykuły, fragmenty dzieł literackich itd), jak i mówionych (nagrania audio, pochodzące z audycji radiowych i serwisów telewizyjnych, specjalnie przygotowanych wywiadów), a dotyczących tematyki poszczególnych jednostek;
- ćwiczenia sprawdzające, proponowane co dwie jednostki, pozwalające uczniowi ocenić postępy językowe i uporządkować posiadaną wiedzę;
- szczególny nacisk na prezentację różnych aspektów kulturowych i socjologicznych Włoch;
- systematyczne utrwalenie zagadnień językowych i gramatycznych;
- ćwiczenia przygotowujące do egzaminów na uzyskanie certyfikatów CELI, CILS, PLIDA;
- nowoczesna szata graficzna: przejrzysta, atrakcyjna, przyjemna dla oka;
- łatwość korzystania z podręcznika dla wszystkich uczniów, bez względu na narodowość.

Nuovo Progetto italiano 3 obejmuje:
- Libro dello studente (łącznie z 2 Cd audio) z 32 jednostkami dydaktycznymi;
- Quaderno degli esercizi z licznymi zróżnicowanymi ćwiczeniami pisemnymi, testami sprawdzającymi co 4 jednostki, bogatym aneksem z wykładem gramatyki;
- Guida per l'insegnante z cennymi wskazówkami i sugestiami dotyczącymi korzystania z podręcznika, rozwiązaniami ćwiczeń i materiałem do kopiowania;
- Attività online z dodatkowymi zadaniami online, umożliwiającymi pogłębienie tematów poruszanych w danej jednostce.
ksiazka
liczba stron 142
poziom B2 - C1

Polecane

Dimmi...

Dimmi...

Manuale per la comunicazione. Primo Livello
A. Battaglia, L. Tarini 85,00PLN
Praticamente dimmi...

Praticamente dimmi...

Esercizi e Attività. Primo Livello. Nuova edizione
A. Battaglia, L. Tarini 115,50PLN
L'italiano per la cucina

L'italiano per la cucina

Lezioni di cucina e lingua italiana per stranieri
S. Porreca Porreca 83,50PLN