/ / Rejestracja
  • Nuovo Progetto italiano 2 - video

Nuovo Progetto italiano 2 - video

Videocorso di lingua e civiltà italiana - Quaderno delle attività. Livello intermedio (B1-B2)

  • 46,80PLN
  • cena: 42,50PLN

Nuovo Progetto italiano Video jest dodatkiem oraz uzupełnieniem podręczników i metody: Nuovo Progetto italiano 1 i Nuovo Progetto italiano 2 (i wszystkich dostępnych wersji językowych podręcznika). Składa się z dwóch płyt DVD (łączny czas nagrania: 180 min), każda z płyt (format PAL i NTSC) zawiera 11jednostek i obejmuje trzy cykle:
a. 11 epizodów "dydaktycznego sitcomu" w interpetacji zawodowych aktorów, nagranych z wykorzystaniem autentycznych kontekstów. W kolejnych epizodach podejmuje się tematykę, omawia słownictwo i funkcje komunikatywne oraz materiał gramatyczny zawarte w jednostkach podręcznika Nuovo Progetto italiano.
Nagrania nie powtarzają dialogów z podręcznika, ale przedstawiają krótkie, ciekawe, często zabawne, historie. Ich treść, jak również sposób "podania" - nie są to sztuczne, oderwane od rzeczywistości, inscenizacje, w których uczeń powtarza poszczególne kwestie czy zdania - mają motywować do nauki i uatrakcyjnić zdobywanie wiedzy.
Istnieje możliwość wyświetlania napisów w języku włoskim, stanowiących transkrypcję poszczególnych dialogów. Opcja ta umożliwia pełne i precyzyjne zrozumienie prowadzonych w naturalny sposób rozmów oraz rzeczywistych, spontanicznie kreowanych, sytuacji.
b. 11 wywiadów przeprowadzonych ze zwykłymi ludźmi, przedstawicielami wolnych zawodów czy przypadkowymi przechodniami. Takie rozmowy pozwalają na pogłębienie wiedzy o Włoszech oraz lepsze poznanie Włochów - ich zachowań i poglądów;
c. 11 odcinków innowacyjnego Quizu telewizyjnego na temat cywilizacji i kultury włoskiej. Każdy odcinek quizu, w którym rywalizuje trzech zawodników przepytywanych kolejno przez prowadzącego, dotyczy wiedzy o kulturze i cywilizacji, podanej i omówionej w danej jednostce podręcznika. Jest to rodzaj powtórki i utrwalenia zdobytych wiadomości w atrakcyjny i zabawny sposób, z możliwością bezpośredniego zaangażowania uczniów!
Aby obejrzeć (bez napisów) na Youtube trzy epizody, dwa wywiady i dwa odcinki Quizu, kliknij qui.
Kurs wideo, oprócz już dostępnych płyt DVD, będzie w niedługim czasie uzupełniony następującymi elementami:
- 2 zeszytami ćwiczeń, z wartościowymi propozycjami ćwiczeń opracowanymi dla kolejnych jednostek dydaktycznych;
- Przewodnikiem dla nauczyciela, zawierającym wskazówki i porady pomagające w optymalnym wykorzystaniu proponowanego materiału.
Dzięki nagraniom wideo, cały kurs i metoda Nuovo Progetto italiano stały się bardziej multimedialne, silnie motywujące i pełniejsze pod względem językowym i komunikatywnym. Jednocześnie, dzięki przedstawieniu współczesnej włoskiej rzeczywistości, są wartościowym nośnikiem wiedzy o kulturze i cywilizacji.
Należy podkreślić naturalność, oryginalny kontest proponowanych tekstów, jak również trafny dobór obsady aktorkiej - bohaterami scenek są młodzi, fajni ludzie, wzbudzający sympatię.
Nuovo Progetto italiano Video powstał dzięki współpracy ze specjalistyczną firmą mediolańską: Autori Multimediali, zawodowo zajmującą się produkcją dydaktycznych materiałów wideo wysokiej klasy. Firma ta zrealizowała już z sukcesem podobne projekty dla znanych wydawnictw angielskich i francuskich.
ksiazka
liczba stron 53
poziom B1-B2

Polecane

Dimmi...

Dimmi...

Manuale per la comunicazione. Primo Livello
A. Battaglia, L. Tarini 85,00PLN
Praticamente dimmi...

Praticamente dimmi...

Esercizi e Attività. Primo Livello. Nuova edizione
A. Battaglia, L. Tarini 115,50PLN
L'italiano per la cucina

L'italiano per la cucina

Lezioni di cucina e lingua italiana per stranieri
S. Porreca Porreca 83,50PLN