/ / Rejestracja
  • Praticamente dimmi...

Praticamente dimmi...

Esercizi e Attività. Primo Livello. Nuova edizione

  • cena: 115,50PLN

Jest to książka ćwiczeń dla osób posiadających znajomość języka włoskiego na poziomie A1/A2, zgodnie z kryteriami "Europejskiego systemem kształcenia językowego". Tekst jest owocem długoletniej praktyki w nauczaniu języka obcego i spełnia wymogi określone dla procesu nauki języka jako L2, realizując podstawowy cel, tj. sformułowanie jasnego komunikatu i przekazanie go uczniowi w zrozumiały sposób.
Materiał dydaktyczny został przedstawiony i rozplanowany w sposób pozwalający na stopniowe zdobywanie wiedzy. Proponowane zajęcia płynnie przechodzą od ćwiczeń z podanymi, "narzuconymi" poleceniami do zadań bardziej otwartych, pozwalających uczniowi na swobodną wypowiedź, w oparciu na pozyskane uprzednio instrumenty. Tekst obejmuje 7 jednostek dydaktycznych, uzupełnionych tablicami gramatycznymi, załącznikiem z dodatkowymi ćwiczeniami i glosariuszem.
Każda jednostka dydaktyczna zawiera:
- tablice gramatyczne
- zadania do wykonania w parach i zespołowo, dostarczających dodatkowych tematów do ćwiczeń i wypowiedzi
- zestawienia dodatkowych słówek, wzbogacające podstawowe słownictwo wprowadzone w kolejnych jednostkach dydaktycznych
- załącznik z propozycją dodatkowych ćwiczeń i zadań
- łatwy w użyciu glosariusz.
Omawiany zeszyt ćwiczeń może być stosowany samodzielnie lub wspólnie z Dimmi..., podręcznikiem obejmujący 7 jednostek dydaktycznych rozwijanych równolegle do zeszytu ćwiczeń Praticamente dimmi...
ksiazka
liczba stron 231
poziom A1/A2

Polecane

Dimmi...

Dimmi...

Manuale per la comunicazione. Primo Livello
A. Battaglia, L. Tarini 85,00PLN
Praticamente dimmi...

Praticamente dimmi...

Esercizi e Attività. Primo Livello. Nuova edizione
A. Battaglia, L. Tarini 115,50PLN
L'italiano per la cucina

L'italiano per la cucina

Lezioni di cucina e lingua italiana per stranieri
S. Porreca Porreca 83,50PLN