Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA
godz. 19.00
Księgarnia Italicus
ul. Kremerowska 11, 31-130 Kraków
Pobierz obrazki

Premierowa prezentacja tomu Eugenio Montale
Zapiski z czterech lat

Wydawnictwo a5 oraz Księgarnia ITALICUS mają przyjemność zaprosić na premierową prezentację tomu Eugenio Montale Zapiski z czterech lat. W rozmowie na temat książki wezmą udział: autorka opracowania redakcyjnego Elżbieta Jogałła oraz tłumacz Jarosław Mikołajewski.

Wydarzenie współorganizowane z wydawnictwem a5 w ramach projektu "Krakowskie księgarnie na medal 2. edycja". Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

---
Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 pod redakcją Ryszarda Krynickiego; tom 101.

Premiera podczas Targów Książki w Krakowie (26-29 października 2017), w księgarniach od 7 listopada 2017. 
Pobierz obrazki
O książce:
Pisząc sto jedenaście wierszy tomu Zapiski z czterech lat Eugenio Montale miał 80 lat i odebrał – w 1975 roku – Literacką Nagrodę Nobla. Był nie tylko poetą. „Pisałem wiersze – mówił w przemówieniu podczas uroczystości noblowskiej – i za nie dostałem nagrodę, lecz byłem również bibliotekarzem, tłumaczem, krytykiem literackim i muzycznym a nawet bezrobotnym przez rozpoznany niedostatek wierności reżimowi, którego nie mogłem kochać”. Uprawiał też „niepotrzebność”, a za jedno z głównych zagrożeń swojego czasu uważał komercjalizację. Co do wierszy, które (wciąż w wystąpieniu noblowskim) określał jako „wytwór absolutnie niepotrzebny, lecz prawie nigdy szkodliwy”, Zapiski z czterech lat są jego szóstym tomem i okazały się również ostatnim opublikowanym za życia. W Zapiskach z czterech lat żyje ten sam świat, który Montale nazywał i opisywał wcześniej, w wierszach układanych z wielką starannością od 1920 roku. Tyle tylko, że tym razem będzie to świat żyjący poza tym, co zwykliśmy nazywać życiem. Rozbity na skorupy i przemieszany, jak gdyby przeorało go potężne trzęsienie ziemi. Poeta zobaczył go w ostatecznej formie, w jego sensach i niedorzecznościach, w jego radościach i bólu, i uznał, że forma wierna tej ostatniej odsłonie życia jest najbardziej adekwatnym jego zapisem. Znajdziemy więc w Zapiskach z czterech lat imiona i kryptonimy kochanych ludzi i zwierząt. Niekiedy – ich nową obecność, ożywioną przez sen lub ruchy pamięci. Każde wspomnienie o innych stworzeniach jest u starego Montalego, osieroconego przez bliskich, jasne i gorące, nostalgiczne, wdzięczne i nierzadko miłosne. Bez złudzeń pozostawi nas natomiast jego stosunek do tego, co zwykliśmy nazywać ideą. Do tęsknot za sensem, za Bogiem i logiką historii.
Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
CONTATTI
ORARIO
ul. Kremerowska 11 31-130 Kraków tel./fax: (+48) 12 638 08 07
(+48) 664 317 939
lunedì-venerdì: 9 - 19
sabato: 10 - 16
Seguici  anche  su
Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter Księgarni i Biuro Tłumaczeń Italicus z siedzibą
w Krakowie, ul. Kremerowska 11, 31-130 Kraków. Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000604522, NIP: 676-250-25-59,
REGON: 3638524000000.
Dostarczone przez Freshmail