Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
NIEDZIELA 26 LISTOPADA
godz. 10.00-13.00
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Pobierz obrazki
Presentazione dei volumi Nuovo Espresso 4 e 5 e laboratorio didattico
a cura di Luca Di Dio, responsabile L2 e formatore docenti della scuola Edulingua.
Durante l'incontro sarà possibile visionare e acquistare le pubblicazioni di ALMA Edizioni presso il banco espositivo curato dalla libreria Italicus.
NIEDZIELA 26 LISTOPADA
godz. 15.00
Księgarnia Italicus
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Presentazione della collana di letture graduate edite da Alma Edizioni "Letture Italiano Facile" - prima e seconda serie.
Evento curato da Luca Di Dio, responsabile L2 e formatore docenti della scuola Edulingua.
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
CONTATTI
ORARIO
ul. Kremerowska 11 31-130 Kraków tel./fax: (+48) 12 638 08 07
(+48) 664 317 939
lunedì-venerdì: 9 - 19
sabato: 10 - 16
Seguici  anche  su
Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter Księgarni i Biuro Tłumaczeń Italicus z siedzibą
w Krakowie, ul. Kremerowska 11, 31-130 Kraków. Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000604522, NIP: 676-250-25-59,
REGON: 3638524000000.
Dostarczone przez Freshmail