/ / Rejestracja
  • Contatto 2B -Volume 2B + CD Audio

Contatto 2B -Volume 2B + CD Audio

Corso di italiano per stranieri + CD AUDIO Livello intermedio (B2)

  • 113,40PLN
  • cena: 68,00PLN

Contatto - to kurs przeznaczony dla obcokrajowców uczących się języka włoskiego na kursach językowych we Włoszech i poza granicami. Obejmuje materiał przeznaczony dla osiągnięcia podstawowego, poszerzonego poziomu znajomości języka obcego: A1 i A2 zgodnie z zaleceniami Quadro Comune Europeo.

 

Podręcznik proponuje 10 jednostek dydaktycznych. Ich tematyka i materiał ćwiczeniowy dotyczą m.in.: codziennych zwyczajów, jedzenia, tj. poruszania się w mieście, wakacji, podróży, zakupów, rodziny, szkoły, domu, zdrowia.

 

Każda jednostka lekcyjna rozpoczyna się wprowadzeniem o ogólnym tytule Per cominciare, w którym autorzy odwołują się do wiadomości ucznia i posiadanej wiedzy w zakresie omawianych tekstów. Kolejny podrozdział zatytułowany Per capire (3 strony), jest przeznaczony na "rozumienie ze słuchu" i "rozumienie tekstów pisanych", których słownictwo i gramatyka zostają rozwinięte i szerzej omówione w Lessico (4 strony) i Grammatica (5 stron). Poszczególne jednostki są uzupełnione komentarzem Pronuncia dell'italiano i propozycjami wypowiedzi pisemnych Produzione libera. Podsumowanie zagadnień gramatycznych znajdujemy w rozdziale Sintesi.

 

Książka zawiera bogatą propozycję ćwiczeń utrwalających materiał gramatyczny i leksykalny, zaproponowany w tekstach, jak również ćwiczeń poszerzających (o zwiększonej trudności) dla uczniów bardziej zaawansowanych językowo.

ksiazka
liczba stron 224
poziom B2

Polecane

Addio fantasmi

Addio fantasmi

N. Terranova Terranova 89,20PLN
Gli anni al contrario

Gli anni al contrario

N. Terranova Terranova 57,70PLN