/ / Rejestracja
  • Contatto 2  - Guida insegnante

Contatto 2 - Guida insegnante

Corso di italiano per stranieri - Guida per l'insegnante Volume 2A (B1) e Volume 2B (B2)

  • 51,50PLN
  • cena: 30,90PLN

Contatto - to kurs przeznaczony dla obcokrajowców uczących się języka włoskiego na kursach językowych we Włoszech i poza granicami. Obejmuje materiał przeznaczony dla osiągnięcia podstawowego, poszerzonego poziomu znajomości języka obcego: A1 i A2 zgodnie z zaleceniami Quadro Comune Europeo.

 

Podręcznik proponuje 10 jednostek dydaktycznych. Ich tematyka i materiał ćwiczeniowy dotyczą m.in.: codziennych zwyczajów, jedzenia, tj. poruszania się w mieście, wakacji, podróży, zakupów, rodziny, szkoły, domu, zdrowia.

 

Każda jednostka lekcyjna rozpoczyna się wprowadzeniem o ogólnym tytule Per cominciare, w którym autorzy odwołują się do wiadomości ucznia i posiadanej wiedzy w zakresie omawianych tekstów. Kolejny podrozdział zatytułowany Per capire (3 strony), jest przeznaczony na "rozumienie ze słuchu" i "rozumienie tekstów pisanych", których słownictwo i gramatyka zostają rozwinięte i szerzej omówione w Lessico (4 strony) i Grammatica (5 stron). Poszczególne jednostki są uzupełnione komentarzem Pronuncia dell'italiano i propozycjami wypowiedzi pisemnych Produzione libera. Podsumowanie zagadnień gramatycznych znajdujemy w rozdziale Sintesi.

 

Książka zawiera bogatą propozycję ćwiczeń utrwalających materiał gramatyczny i leksykalny, zaproponowany w tekstach, jak również ćwiczeń poszerzających (o zwiększonej trudności) dla uczniów bardziej zaawansowanych językowo.

ksiazka
liczba stron 224
poziom B1-B2

Polecane

Addio fantasmi

Addio fantasmi

N. Terranova Terranova 89,20PLN
Gli anni al contrario

Gli anni al contrario

N. Terranova Terranova 57,70PLN