/ / Rejestracja
  • Kolloander wierny i Piękna Danea

Kolloander wierny i Piękna Danea

Przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej

  • cena: 45,00PLN

Na początku był przekład... Popularność, jaką w wiekach XVII i XVIII zdobywają w Polsce dwa najsłynniejsze włoskie romanse barokowe: La Dianea G. F. Loredana (1635) i Il Calloandro fedele G. A. Marianiego (1653), świadczy o silnym zainteresowaniu modną w Europie literaturą narracyjną o rozbudowanej fabule. Obce utwory tłumaczone są nie tylko przez profesjonalnych pisarzy, ale także przez amatorów. Często przeznaczone do odbioru w ścisłym kręgu rodziny i przyjaciół, rzadko oddawane do druku, czasami jeszcze spoczywają w unikatowych rękopisach. Są świadectwem literackich gustów epoki i ważnym ogniwem w procesie kształtowania się polskiej powieści. W niniejszej książce rekonstrukcji losów tych oraz innych przekładów włoskich XVII – wiecznych powieści towarzyszy próba przedstawienia rodzącej się w owym czasie myśli teoretycznej na temat gatunków narracyjnych oraz ówczesnych rozważań dotyczących przekładu literackiego.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. W STRONĘ TEORII: TEORETYCZNA MYŚL O GATUNKU ROMANSOWYM ORAZ O PRAKTYCE PRZEKŁADU WE FRANCJI, WŁOSZECH I W POLSCE W WIEKACH XVI-XVIII

 

1. Szesnastowieczne polemiki wokół romansu

2. Początki romansu barokowego. Funkcja dydaktyczna utworu jako warunek legitymizacji gatunku

3. Złoty okres romansu barokowego. Próby definiowania gatunku

4. Koniec wieku XVII. Synteza poetyki romansu

5. Gatunek romansowy w staropolskiej świadomości teoretyczno-literackiej

6. Tłumacze romansów o swej pracy twórczej

 

CZĘŚĆ II. W STRONĘ PRAKTYKI: POLSKIE PRZEKŁADY WŁOSKICH ROMANSÓW BAROKOWYCH

 

1. Przekłady prozą z połowy wieku XVII: Adam i Periphasis nawrócenia Szawła surowego Krzysztofa Piekarskiego oraz Dianea Pawła Załuskiego

2. Na przełomie stuleci. Przekłady wierszowe: anonimowa Historia Kretydona, Zwierciadło przeciwnego sukcesu Kazimierza Ogińskiego oraz anonimowa Piękna Dianea

3. Przekłady prozą pierwszej połowy wieku XVIII: Historia o królewsnie cypryjskiej Dianei Barbary Radziwiłłowej oraz anonimowy Kolloander wierny Leonildzie

ksiazka
liczba stron 450

Polecane

Dimmi...

Dimmi...

Manuale per la comunicazione. Primo Livello
A. Battaglia, L. Tarini 85,00PLN
Praticamente dimmi...

Praticamente dimmi...

Esercizi e Attività. Primo Livello. Nuova edizione
A. Battaglia, L. Tarini 115,50PLN
L'italiano per la cucina

L'italiano per la cucina

Lezioni di cucina e lingua italiana per stranieri
S. Porreca Porreca 83,50PLN