/ / Rejestracja
  • Strumenti per l'italiano. Seconda edizione. Con CD ROM

Strumenti per l'italiano. Seconda edizione. Con CD ROM

Portfolio delle competenze linguistiche + CD ROM

  • 69,90PLN
  • cena: 45,00PLN

Jest to podręcznik do gramatyki języka włoskiego, który poprzez teoretyczne omówienie struktur językowych i praktyczne ćwiczenia na konkretnych tekstach dąży do wszechstronnego pogłębienia i rozwoju umiejętności językowych ucznia.
Książka jest napisana prostym, zrozumiałym językiem, a objaśnienia zilustrowane wieloma przykładami.
Podręcznik składa się z dwóch części. Część A (La lingua e le sue strutture) przedstawia struktury języka włoskiego. Rozdziały traktują o fonetyce, zasadach interpunkcji, morfologii, składni. W tej części dużo uwagi poświęcono zagadnieniu leksyki, związkowi języka włoskiego z łaciną i dialektami, jak również interferencji z innymi językami europejskimi. Część B (Le abilità linguistiche e i testi) proponuje ciekawe ćwiczenia rozwoju czterech umiejętności: dla słuchania, mówienia, czytania i pisania, ze specjalnym uwzględnieniem nauki pisania i redagowania tekstów.
CD-ROM zawiera wykład gramatyczny on line z bogatym zestawem ćwiczeń. Płyta jest przeznaczona do użytku w laboratoriach językowych lub do samodzielnej nauki w domu.
Wymagania systemowe: Windows 3.1, 9x, 2000, XP.

ksiazka
liczba stron 186
poziom średniozaawansowany

książka tygodnia

Il vizio della curiosità

Il vizio della curiosità

Philippe Daverio 130,70PLN