/ / Rejestracja
  • L'italiano e l'Italia - Chiavi

L'italiano e l'Italia - Chiavi

Esercizi con prove per la certificazione, Lingua e civilta' per stranieri - livello medio e superiore - Chiavi

  • 26,20PLN
  • cena: 14,20PLN

Podręcznik jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy posiadają już pewne podstawy znajomości języka i są w stanie powtórzyć, uporządkować i pogłębić własną wiedzę na temat języka. Gramatyka została zaprojektowana, przećwiczona i napisana według kategorii, które opierają się głównie na zintegrowanym podejściu komunikacyjno-sytuacyjnym.
Opiera się na autentycznym materiale językowym oraz na tekstach autorów współczesnych: Brancati, Buzzati, Calvino, Capriolo, De Carlo, De Crescenzo, Ginzburg, Moravia, Palazzeschi, Sciascia, Tombari, Vassalli etc, którzy zostali przedstawieni na końcu książki w formie biografii podających informacje na temat życia, utworów beletrystycznych, poezji i esejów wraz z propozycją odczytania w sposób nowoczesny cytowanego utworu. Wybrane fragmenty tekstów oryginalnych mają na celu poznanie i przyswojenie złożonych struktur językowych. Po raz pierwszy w dziedzinie glottodydaktyki stosuje kryterium samodzielnego uczenia się, korygowania, a więc i samooceny. W zakresie tematyki dotyczącej cywilizacji szeroko prezentuje się obyczaje, historię, sztukę, folklor, tradycję oraz przemysł Włoch.
Jest kontynuacją oraz uzupełnieniem na poziomie zaawansowanym multimedialnego kursu "In Italiano".
ksiazka
liczba stron 32
poziom B2/C2

książka tygodnia

Il vizio della curiosità

Il vizio della curiosità

Philippe Daverio 130,70PLN