/ / Rejestracja
  • Gramm.it

Gramm.it

Grammatica italiana per stranieri con esercizi e testi autentici

  • cena: 121,30PLN

Gramatyka języka włoskiego dla obcokrajowców GRAMM.IT łączy doświadczenie przeszłości z wymaganiami, jakie stawia teraźniejszość. Autorzy przestrzegają precyzyjnych kryteriów językowych, jednocześnie nawiązując z uczniem bezpośredni kontakt poprzez odniesienia do tekstów reklamowych, ilustracje, historyjki obrazkowe i gry, propagowanie języka włoskiego zbliżonego - w możliwie najwyższym stopniu - do języka mówionego.

 

Poszczególne jednostki GRAMM.IT zawierają dużą ilość ćwiczeń zróżnicowanych pod względem trudności i wprowadzanych stopniowo: od łatwiejszych do bardziej złożonych; wzbogaconych autentycznymi tekstami z dodatkowymi zadaniami, przeznaczonymi dla uczniów na wyższym poziomie zaawansowania językowego.

 

Teksty zawierają wiele elementów dotyczących kultury, sztuki; zagadnień związanych z kuchnią włoską, tradycją i obyczajami - które mogą stanowić zachętę do refleksji i ciekawej konfrontacji z innymi kulturami.

 

Książka jest przeznaczona dla uczniów innych narodowości, uczących się języka włoskiego jako L2. Może także służyć jako pomoc do nauki na kursie czy lektoracie językowym, jak również do samodzielnej nauki języka włoskiego.

Na końcu książki zamieszczono rozwiązania zadań i propozycje gier i zabaw językowych.

 

Gramm.it è una grammatica per stranieri di nuova generazione, interamente a colori, che presenta l'analisi linguistica in maniera innovativa, entrando in contatto con lo studente in modo diretto attraverso pubblicità, vignette e giochi.

Gramm.it è uno strumento non solo utile, ma anche piacevole da usare e da consultare perché':

- riferimenti al metalinguaggio,

- presenta le strutture grammaticali attraverso vignette, pubblicità o immagini per far riflettere sugli usi linguistici in un contesto pratico e piacevole;

- presenta le strutture grammaticali secondo un criterio di gradualità dal semplice al complesso e dal più frequente al meno frequente;

- correda ogni unità di una gran quantità di esercizi, presentati in modo graduale: esercizi di riconoscimento, di produzione guidata e produzione nel contesto ma anche esercizi di comprensione, di interpretazione, di sviluppo del lessico per aree tematiche;

 

- introduce negli esercizi e, talvolta, nei giochi elementi culturali (arti, cucina, geografia, usi, costumi) da sfruttare come spunto di conversazione e di confronto con le altre culture

- presenta un modello di italiano il più vicino possibile al parlato,

- introduce in ogni unità un gioco finale che riassume le strutture presentate nell' unità stessa.

 

Gramm.it è diviso in:

 

- 40 unità articolate in una parte introduttiva di presentazione grammaticale (forme usi eccezioni e particolarità), seguita da un ricco corredo di esercizi, da un gioco didattico e da una sezione di testi autentici con attività dedicate agli studenti di livello più avanzato,

 

- Un'appendice che presenta:

- le chiavi di correzione degli esercizi;

- le tavole riassuntive dei verbi.

 

 

 

ksiazka
liczba stron 317
poziom A1-C1

Polecane

Storie della buonanotte per bambine ribelli

Storie della buonanotte per bambine ribelli

100 vite di donne straordinarie
70,90PLN