/ / Rejestracja
  • Caffé Italia 3 -CD

Caffé Italia 3 -CD

2 Audio CD

  • 73,50PLN
  • cena: 19,00PLN

Nowy, aktualny, dynamiczny a ponadto skuteczny kurs języka włoskiego, stworzony przez grupę doświadczonych nauczycieli języka włoskiego dla obcokrajowców, którzy tworząc tę metodę bazowali na najnowszych odkryciach badań lingwistycznych i dydaktyki. To kurs przygotowany z myślą o obcokrajowcach, którzy pragną zgłębić tajniki języka włoskiego. Oparty jest na najbardziej aktualnym podejściu metodologicznym, oferuje studentom i nauczycielom jasną i stymulującą metodę pracy, która łatwo dopasowuje się do rozmaitych sytuacji z udziałem pary uczeń-nauczyciel. Kurs stawia ucznia w centrum procesu uczenia się, rozwijając umiejętności konieczne do samodzielnego radzenia sobie na zajęciach w klasie. Dialogi i teksty są tak sformułowane, że uczeń stopniowo przechodzi przez poszczególne etapy, od tego początkowego tj. rozumienia aż do ostatniego, czyli poprawnego wykorzystania poznanych struktur językowych.

Ilustracje, mnogość kolorów, głosy i dźwięki - to ważna pomoc w poznawaniu i rozwijaniu słownictwa.

Użycie metody indukcyjnej ułatwi zrozumienie i skuteczne zastosowanie struktur językowych.

Do każdej jednostki lekcyjnej przewidzianych jest 5 stron ćwiczeń.

Po to, by przybliżyć uczniom kulturę Włoch, by poczuli przez chwilę atmosferę Italii, kurs posiłkuje się autentycznymi tekstami włoskimi.

By powtórka materiału nie była nudnym obowiązkiem, podręcznik oferuje różnego rodzaju zabawy i gry pozwalając tym samym na połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Podręcznik zawiera również strony ułatwiające uczniowi dokonanie samooceny oraz rady zachęcające do "uczenia się jak się uczyć".

Kurs składa się z trzech części, które prowadzą ucznia od poziomu podstawowego do ponad średniozaawansowanego. (A1-B2 zgodnie z kryteriami oceniania przyjętymi przez Unię Europejską).

Część 1: poziom podstawowy (A1 - A2)

Część 2: poziom średniozaawansowany niższy (B1)

Część 3: poziom średniozaawansowany wyższy (B2)

Każda część zawiera materiał przewidziany na 80 godzin lekcyjnych. A dzieli się na:

 

ˇ              10 jednostek lekcyjnych

ˇ              4 "przerwy" służące rozrywce np. gry itp.

ˇ              10 sekcji poświęconych ćwiczeniom

ˇ              syntezę gramatyczną dla każdej jednostki lekcyjnej

ˇ              glosariusz dla każdej jednostki lekcyjnej

ˇ              2 testy sprawdzające.

 

Materiał dodatkowy do każdej części zawiera:

ˇ              2 płyty CD

ˇ              podręcznik dla nauczyciela

ˇ              indeks pomocniczy.

Płyty CD zawierają:

ˇ              dialogi

ˇ              ćwiczenia do słuchania

ˇ              ćwiczenia na sprawdzenie wymowy.

Podręcznik dla nauczyciela zawiera:

ˇ              opis podejścia metodologicznego

ˇ              propozycje dydaktyczne pomagające w rozszerzeniu kwestii lingwistycznych i kulturowych

ˇ              testy i tabelki do kserowania

-              fragment poświęcony wymowie.

Indeks pomocniczy zawiera:

ˇ              spis celów dydaktycznych dotyczących poszczególnych lekcji

ˇ              alfabetyczny glosariusz

ksiazka
liczba stron 100
poziom zaawansowany

książka tygodnia

Passato senza segreti

Passato senza segreti

Uso dei tempi passati dell'italiano
Serafina Santoliquido 96,40PLN