/ / Rejestracja
  • Esperienze di educazione plurilingue

Esperienze di educazione plurilingue

e interculturale in vari paesi del mondo

  • cena: 66,10PLN

Autor tego tomu, Renzo Titone jest profesorem psycho-pedagogiki słownictwa na Uniwersytecie La Sapienza" w Rzymie, a także w Toronto, w Kanadzie. Uczestniczył w pracach mających na celu rozszerzenie i wzbogacenie programów nauczania języka i kultury w krajach Europy i innych kontynentów. Zamierza tym zbiorem wielu esejów, zilustrować główne doświadczenia dotychczas zdobyte w różnych państwach zachodnich i wschodnich. Eseje są podpisane przez wielu różnych propagatorów przedsięwzięć podjętych i prowadzonych w Europie, Ameryce i Azji. Dodano także krótką bibliografię.

ksiazka
seria SLCA
liczba stron 256