/ / Rejestracja
  • Educazione Bilingue

Educazione Bilingue

  • cena: 66,10PLN

Tom przygotowany przez E. Baldoni w pierwszej części zawiera ogólny opis problemu szkolenia osób dwujęzycznych. Książka rozpoczyna się esejami dwóch najznakomitszych ekspertów z dziedziny szkolenia osób dwujęzycznych. Pierwszy z nich jest ogólnym zarysem problemu, oddziela mity od faktów, drugi prezentuje dotychczasowy stan badań i teorii na temat nauki tych osób. Po nich następują dwa eseje o charakterze psycholingwistycznym: autorem pierwszego jest Renzo Titone, który omawia problem wieku osoby uczącej się, autorem drugiego jest Remo Job, który prezentuje zagadnienie z punktu widzenia użyteczności. Wreszcie Cosimo Scaglioso nakreśla współrzędne pedagogiczno-antropologiczne nauki języków. W drugiej części tomu znajdziemy analizę krytyczną niektórych sytuacji tego typu w Europie. Część ta rozpoczyna się rozważaniami psychopedagogicznymi Andrée Tabouret-Keller'a, który wprowadza zasadnicze pojęcie ("kultury kontaktu" jako elementu typowego dla wspólnot dwujęzycznych) i analizuje rolę rodziny w rozwoju bilingwizmu. Część tę zamyka esej Marco Armand-Hugon'a, który skupia się na doświadczeniu bilingwizmu w dolinie pomiędzy Piemontem a Francją. Część ostatnia, prawie w całości poświęcona metodom i rezultatom programu "ParLAdino", wdrożonym przy Federacji Szkół Podstawowych w autonomicznej prowincji Triestu, jest dziełem Balboniego, Mirelli Salvadori i Tiziany Ceol. Eseje te, wraz z zarysem priorytetów, metod i wyników eksperymentów mających na celu stworzenie osobowości bilingwistycznych, prezentują stan badań w ostatnich latach.

ksiazka
seria Collana Glottodidattica: Biblioteca Italiana di Glottodidattica
liczba stron 116

Polecane

Imparare dalla letteratura

Imparare dalla letteratura

20 capitoli di letteratura + 50 schede di grammatica
S. Giusti 65,20PLN
Caleidoscopio italiano

Caleidoscopio italiano

Uno sguardo sull'Italia attraverso i testi letterari
G. Debetto, S. Bertoni, B. Cauzzo 100,00PLN