/ / Rejestracja
  • CELI La verifica delle competenze linguistiche. Misurare e valutare nella certificazione.

CELI La verifica delle competenze linguistiche. Misurare e valutare nella certificazione.

Linee guida alla certificazione dell’Università per Stranieri di Perugia. Nuova edizione riveduta e ampliata

  • cena: 78,00PLN

Założeniem certyfikatu CELI jest zweryfikowanie zdolności wykorzystania języka włoskiego ogólnego w sytuacjach jakie mogą nastąpić w życiu codziennym, bo język włoski pomimo swojej niezwykłości, może zaistnieć w okolicznościach nauki i pracy zawodowej. Przedmiotem rozważań pierwszej części tego opracowania jest sposób, w jaki należy dokonywać weryfikacji i oceny kompetencji językowych, na podstawie teoretyczno-metodologicznej oraz sposobu określenia poszczególnych poziomów. W drugiej części natomiast, zaprezentowanych zostało pięć kolejnych poziomów certyfikatu CELI, wraz z przykładowymi testami. Cześć trzecia zawiera opisy i sposoby punktowania egzaminów, wymagania przedstawiane kandydatom na egzaminatorów oraz niektóre przykłady opracowane przez kandydatów.

ksiazka
seria La verifica delle comptetenze Linguistice
liczba stron 390
poziom nauczanie języka włoskiego