/ / Rejestracja
  • Campus Italia 2 -  Cd audio

Campus Italia 2 - Cd audio

Corso multimediale di italiano per le università - Cd audio

  • 94,50PLN
  • cena: 49,00PLN

Tom podzielony jest na dwie części: część pierwsza przeznaczona jest do pracy na zajęciach, a część druga do samodzielnej pracy w domu; kurs obejmuje około 150 godzin zajęć i składa się z 11 jednostek dydaktycznych. Podręcznik, uwzględniając specyfikę nauki języka obcego na wyższych uczelniach (wieloosobowe grupy studentów, sztywny układ ławek, niewielka ilość godzin lektoratu, nieregularne spotkania), proponuje:

- krótkie bloki ćwiczeń, do których można powrócić po dłuższej przerwie (oznaczenie 1, 1b, 1c.../2a, 2b, 2c...)

- liczne ćwiczenia przeznaczone do pracy w parach lub małych zespołach wydzielonych w obrębie dużych grup studentów

- testy do samodzielnego rozwiązania, zamieszczone pod koniec kolejnych jednostek dydaktycznych

- materiały pomocnicze do bezpłatnego ściągnięcia ze strony internetowej i łatwego skopiowania

- kompendium gramatyczne

- kompendium leksykalne z dodatkowymi ćwiczeniami w zakresie poznanego słownictwa.

Każda jednostka zawiera: rozdział poświęcony strategiom pisania, syntetyczne zestawienie funkcji komunikatywnych, "Ricapitolando!" (krótka ustna powtórka treści wprowadzonych w jednostce). Część podręcznika przeznaczona do pracy w domu zawiera tabele gramatyczne i podstawowy glosariusz zagadnień semantycznych.

Dalsze uwagi i wskazówki do prowadzenia zajęć dostępne są w "Podręczniku dla nauczyciela" (w przygotowaniu).

ksiazka
poziom B1/B2

Polecane

Addio fantasmi

Addio fantasmi

N. Terranova Terranova 89,20PLN
Gli anni al contrario

Gli anni al contrario

N. Terranova Terranova 57,70PLN