/ / Rejestracja
  • Campus Italia 2 - Esercitarsi con l'italiano

Campus Italia 2 - Esercitarsi con l'italiano

Esercitarsi con l'italiano

  • 102,40PLN
  • cena: 49,00PLN

Książka Campus Italia - Esercitarsi con l'italiano stanowi część metody Campus Italia, ale z dużym powodzeniem może być wykorzystana jako uzupełnienie i wzbogacenie kursu języka włoskiego prowadzonego inną metodą i bazującą na innym podręczniku głównym.

Książka składa się z jednostki wprowadzającej i 11 jednostek dydaktycznych. Autorzy proponują wiele zróżnicowanych tematycznie ćwiczeń mających na celu pogłębienie i utrwalenie poznanych struktur gramatycznych, leksyki, funkcji komunikatywnych języka na poziomie B1-B2. Na końcu każdej jednostki zamieszczono listę poznanych słów, które tworzą glosariusz 1400 słów i wyrażeń najczęściej stosowanych. Załączona do podręcznika płyta CD zawiera ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, nawiązujące do tekstów i poleceń proponowanych na końcu poszczególnych jednostek.

Książka może służyć do samodzielnej nauki w domu. Z tą myślą na końcu podręcznika zamieszczono rozwiązania ćwiczeń i transkrypcję tekstów do słuchania. Duża część ćwiczeń może być wykonana podczas zajęć lekcyjnych w klasie.

Autorzy szczególną uwagę zwrócili na nadanie ćwiczeniom dużej różnorodności i pewnej cykliczności, służącej utrwaleniu wiedzy zdobywanej stopniowo i systematycznie.

Na końcu książki zamieszczono tabele gramatyczne pomocne w szybkiej konsultacji i w rozwiązaniu konkretnego problemu czy wątpliwości gramatycznej.

ksiazka
liczba stron 177
poziom B1/B2

Polecane

Addio fantasmi

Addio fantasmi

N. Terranova Terranova 89,20PLN
Gli anni al contrario

Gli anni al contrario

N. Terranova Terranova 57,70PLN